Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2019-02-04 15:25:57

Kontrola Starosta Płoński


Kontrola Starosta Płoński

(...)

2019-01-31 21:46:10

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku


UWAGA WNIOSKODAWCY w MODULE I!

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:
(...)

2019-01-23 10:13:15

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego


 OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA RODZINY ZASTĘPCZEJ:  NIEZAWODOWEJ, ZAWODOWEJ, PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO, PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

"Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przysz (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności