Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-10-21 08:52:51

Uwaga studenci! Zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)" obowiązującym w 2016 roku


W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:


Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą (...)

2016-09-23 12:15:57

AS - Komunikat z sprawie składania wniosków w module II


Informujemy, że na stronie internetowej PFRON ukazał się komunikat przypominający o zbliżającym się upływie terminiu składania wniosków w Module II [ link ] (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności