Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-02-26 15:37:32

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Znak sprawy: PCPR.I. 343.1.E.2015

 

 

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo (...)

2015-02-26 08:20:35

AKTYWNY SAMORZĄD 2015

AKTYWNY SAMORZĄD – informacje ogólne


Program „Aktywny Samorząd” 2015 r. dla osób niepełnosprawnych

Starosta Powiatu Płońskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku jako realizator programu zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu  do udziału w pilotażowym prog (...)

2015-02-23 14:55:06

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE


PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU PŁOŃSKIEGO !


STWÓRZ MI DOM, DAJ MI MIŁOŚĆ

(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności