Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2016-12-08 14:36:50

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”


Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Edukacji Nowoczesnej (...)

2016-10-27 10:07:16

[Karta parkingowa] Uwaga - nowy numer rachunku bankowego


 Karta  parkingowa

Osoby niepełnosprawne uprawnione do karty parkingowej o jej wydanie powinny  zgłaszać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10.  pokój 107, tel. 23 662 80 09

W jaki sposób uzyskać dokument ?

1. Osoba niepełnosprawna składa (...)

2016-10-21 08:52:51

Uwaga studenci! Zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)" obowiązującym w 2016 roku


W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:


Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności