Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2015-03-24 12:50:57

Ogłoszenie o zamówieniu 2015


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu [pobierz]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [pobierz]

Załącznik nr 1 do SIWZ [pobierz]
(...)

2015-03-23 12:36:23

[AS] Nowelizacja kierunków działań w 2015 r.


Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II 

Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obow (...)

2015-03-13 15:30:30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku


Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.
(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności