Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2018-01-08 10:09:15

Kwestionariusz ankiety nt: „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych”

2018-01-04 14:00:08

[PILNE] Ogłoszenie w sprawie powołania lekarzy do PZON w Płońsk

2017-12-18 13:57:22

Spotkanie Choinkowe 15.12.2017 r.

2017-12-14 11:14:56

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

2017-12-14 10:30:08

Kampania promująca odpowiedzialne rodzicielstwo i pieczę zastępczą

2017-12-14 09:44:44

Afrykański pomór świń

2017-12-14 08:28:41

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi - materiały pokonferencyjne

2017-12-03 07:19:06

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

2017-11-24 14:57:21

Ogłoszenie na szkolenie rodzin zastępczych

2017-11-22 09:17:50

Ogłoszenie o naborze na Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

2017-07-18 09:51:36

Informator

2017-06-14 14:35:21

Informacja w sprawie ogłoszenia na stanowisko - Kierowca

2017-06-13 13:12:24

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 11.06.2017r.

2017-06-09 11:48:00

Wycieczka Rodzin zastępczych do Warszawy

2017-06-09 11:03:30

Festyn Rodzin 2017r.

2017-06-01 14:01:11

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

2017-05-30 09:06:05

Informacja o naborze na stanowisko-Kierowca

2017-04-10 14:57:36

Zamówienie na dostawę materiałów biurowych i paperniczych

2017-04-10 14:54:57

Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

2017-04-03 12:54:31

Wstępna deklaracja uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy

2017-03-21 15:01:17

Aktywny Samorząd 2017r. Moduł I

2017-02-27 10:13:58

Aktywny samorząd 2017 - wnioski

2017-02-09 08:45:52

Projekt "MEN Mazowieckie e-Możliwości - Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe"

2017-01-13 12:59:23

Uwaga studenci! Druk zaświadczenia dot. ukończenia semestru

2016-12-22 10:17:12

Życzenia Bożonarodzeniowe

2016-12-12 14:35:37

Mikołajkowy wyjazd integracyjny Warszawa 11.12.2016r.

2016-12-08 14:36:50

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

2016-10-27 10:07:16

[Karta parkingowa] Uwaga - nowy numer rachunku bankowego

2016-10-21 08:52:51

Uwaga studenci! Zmiany w dokumencie "Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)" obowiązującym w 2016 roku

2016-10-20 09:45:08

Rekrutacja do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”

Przejdź do strony: