Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2019-05-13 12:46:16

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

2019-05-02 08:13:51

Aktywny samorząd - moduł I

2019-04-30 15:49:31

Informacja o wynikach naboru

2019-04-26 11:24:09

Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej

2019-04-16 14:41:57

Informacja dot. pomocy osobom z niepełnosprawnościami

2019-04-10 12:22:18

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

2019-03-11 14:18:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-11 13:43:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-22 11:44:27

Aktywny samorząd w 2019 r.

2019-02-04 15:25:57

Kontrola Starosta Płoński

2019-01-31 21:46:10

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

2019-01-23 10:13:15

Ogłoszenie o naborze na szkolenie kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

2019-01-10 14:31:28

Zmiany w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”

2018-12-06 19:51:19

Rusza rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku

2018-10-17 13:45:11

Program dla młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej - prosimy o przekazanie zainteresowanym osobom.

2018-10-17 10:49:24

Nabór na wolne stanowisko pracy

2018-09-06 14:23:15

Informacja o wolnym stanowisku pracy na zastępstwo

2018-07-18 11:43:01

Projekt "Włącz swoją szansę"

2018-07-18 11:32:49

Projekt "Włączmy się do działania"

2018-07-18 11:29:42

Fundacja Szansa dla Niwidomych

2018-07-16 14:21:14

Klauzula Informacyjna Zespół

2018-07-10 13:42:35

Program "Dobry Start"

2018-06-21 11:30:03

Kontrola ZUS

2018-05-30 13:57:00

Dzień rodzicielstwa zastępczego

2018-05-21 13:42:09

Festyn Rodzin 20.05.2018r.

2018-05-08 12:14:06

Stypendia dla Maturzystów

2018-04-17 11:13:01

program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków z rodzin zastępczych

2018-04-13 13:21:33

Ogłoszenie - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

2018-03-14 14:41:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-03-09 17:00:18

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej

Przejdź do strony: