Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywny samorząd 2014

KOMUNIKAT

Wnioski dotyczące pilotażowego programu Aktywny Samorząd będą przyjmowane

od 4 marca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

 

Uwaga Studenci !!!

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym będą przyjmowane w następujących terminach: do dnia 30 marca; do 30 września

 

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

 

Program w roku 2014 obejmuje następujące obszary wsparcia:

TABELA -> [pobierz]

Wnioski do pobrania -> [link

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-03-04 13:04:18

Inne artykuły