Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktywny samorząd w 2020 r.

WNIOSKI DO POBRANIA

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 -  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu)

WNIOSEK AS A1(P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2a do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  kategorii B (dysfunkcja narządu ruchu)

WNIOSEK AS A2(P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2a do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (dysfunkcja narządu słuchu)

WNIOSEK AS A3(P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

Załącznik nr 7 do wniosku

 • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu)

WNIOSEK AS A4(P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 b do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych)

WNIOSEK  AS B1 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2d do wniosku

Załącznik nr 2c do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WNIOSEK  AS B2 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 3 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku)

WNIOSEK  AS B3 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2e do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik  nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy)

WNIOSEK  AS B4 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2b do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 5 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSEK  AS B5 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

WNIOSEK  AS C1 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 f do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

 • Zadanie 2  - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WNIOSEK  AS C2 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku 

 • Zadanie 3 -   Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

WNIOSEK  AS C3 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2g do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załączniki nr 6 do wniosku

 • Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne,( tj. co najmniej na III poziomie jakości)

WNIOSEK  AS C4 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załączniki nr 6 do wniosku

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

WNIOSEK  AS C5 (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku

Załącznik nr 7 do wniosku

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka)

WNIOSEK  AS D (P)

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 6 do wniosku 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

WNIOSEK  AS MII

Załącznik nr 1a do wniosku 

Załącznik nr  3 do wniosku 

Załącznik nr  4 do wniosku  

Załącznik nr  8 do wniosku 

Załącznik nr  9 do wniosku 

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

Źródło: PCPR_JK
Data dodania: 2020-03-23 15:30:26

Inne artykuły