Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego

 
 
 
 
 
  1. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 czerwca 2010 r.) - [ pobierz ]
  2. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wytyczne weszły w życie 1 stycznia 2011 r.) - [ pobierz ]
  3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) - [ pobierz ]
  4. Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - [ pobierz ]


     
Źródło: PCPR_KK; EFS | aktualizacja 2015
Data dodania: 2011-06-01 13:49:35

Inne artykuły