Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dane teleadresowe

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14
09-100 Płońsk
tel/fax 23 662 75 49
e-mail: sekretariat@pcprplonsk.pl


Interesantów obsługujemy:
od poniedziałku do piątku - 8:00 - 16:00

 

PCPR to jednostka organizacyjna, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje ona zadania z zakresu pomocy społecznej, a także rehabilitacji społecznej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych 

 

Przy PCPR działa
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
tel. 023 662 80 09
Źródło: AC
Data dodania: 2017-09-18 15:12:20

Inne artykuły