Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 30.05.2016 r. o godz. 09.00 w sali kina „Kalejdoskop” Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień ten jest uroczyście obchodzony zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 24.05.2006 roku, kiedy to ustanowiono 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody na terenie powiatu płońskiego mają na celu głównie promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i jego roli w systemie opieki nad dzieckiem. Na terenie powiatu płońskiego funkcjonują 74 rodziny zastępcze, w których przebywa 93 dzieci. Jedna z rodzin pełni funkcję rodziny zastępczej zawodowej i sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci. Wszystkie rodziny objęte są wsparciem pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze z terenu powiatu płońskiego oraz liczni goście. Program przewidywał projekcję filmu "Dzień Matki", spotkanie rodzin zastępczych  i sympatyków, podziękowania przy słodkim poczęstunku. W ramach podziękowań rodzinom zastępczym zostały wręczone upominki. Podczas spotkania rodzin i sympatyków idei rodzicielstwa zastępczego była również możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń związanych z pełnioną funkcją rodzica zastępczego.

 

 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2016-06-08 08:34:51

Inne artykuły