Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 11.06.2017r.

W dniu 11.06.2017 r. o godz. 10.00na terenie Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień ten jest uroczyście obchodzony zgodnie z uchwałą Sejmu z dnia 24.05.2006 roku, kiedy to 30 maja ustanowiono Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Obchody miały głównie na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i jego roli w systemie opieki nad dzieckiem oraz integracje środowiska rodzin zastępczych. Na terenie powiatu płońskiego funkcjonuje 69 rodzin zastępczych, w których przebywa 89 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze  objęte są pomocą i wsparciem 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pedagoga oraz pracownika socjalnego. Jedna z rodzin pełni funkcję rodziny zastępczej zawodowej i sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci.

            Na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze z terenu powiatu płońskiego oraz przedstawiciele lokalnych władz. Program przewidywał projekcję filmu "Piękna i Bestia", pokaz sprzętu specjalistycznego oraz poczęstunek. Piknik to jedyna okazja spotkania się wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu płońskiego oraz możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej.

            Zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz trupy kuglarskiej „Straszydło
w drodze”, wóz strażacki oraz radiowóz policyjny. Do obu pojazdów można było wsiąść. Sami strażacy oraz policjanci ku uciesze zebranych dzieci nie ograniczali się tylko do biernego przyglądania, ale bardzo chętnie pokazywali wyposażenie owych pojazdów. Największą atrakcją zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci okazały się jednak animacje zorganizowane przez Powiatową Straż Pożarną. Strażacy w sposób profesjonalny instruowali jak udzielać pierwszej pomocy. Ponadto organizowali dla dzieci zawody sprawnościowe.

            Obecność i otwartość rodzin oraz radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów Dnia  Rodzicielstwa Zastępczego

Poniżej link do zdjęć

link 

Źródło: AC
Data dodania: 2017-06-13 13:12:24

Inne artykuły