Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PCPR.I – 0714 /21/2018                                                       Płońsk, dnia 14.03.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

 

Zamawiający – Powiatowe Centrum Rodzinie w Płońsku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09 – 100 Płońsk informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postepowaniu na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty tj. najniższa cena, termin realizacji zamówienia złożonej przez Wykonawcę: Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD „Szansa” Centrum Szkoleniowe Al. Armii Krajowej 43, 05 – 200 Warszawa

 

 

Streszczenie złożonych ofert

 

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty brutto

1

Mazowiecki Oddział Terenowy TRAD „Szansa”

Centrum Szkoleniowe

Al. Armii Krajowej 43

05 – 200 Warszawa

 

10 600,00 zł.   


                                                  

 

                                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

mgr Agnieszka Piekarz

Źródło: AC
Data dodania: 2018-03-14 14:41:12

Inne artykuły