Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konferencja z okazji Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi - materiały pokonferencyjne

Armia zbawienia - Model Weryfijacji Ofert Pracy jt z wynikami-> [link]

KWP w Radomiu -> [link]

La Strada KCIK -> [link]

MRPiPS. Zatrudnianie cudzoziemców -> [link]

MSWiA. Dyr. A. Knych -> [link]

Okręgowa Inspekcja Pracy -> [link]

Prokuratora Okręgowa - Handel ludźmi -> [link]

Straż Graniczna -> [link]

Źródło: PCPR
Data dodania: 2017-12-14 08:28:41

Inne artykuły