Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmianie treści SIWZ Nr1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmianie treści

SIWZ Nr1
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195674 - 2010 data 05.07.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 75 49, fax. 23 662 75 49 w.13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
  • W ogłoszeniu jest: b) ośrodek na turnusy szkoleniowo - rehabilitacyjne, posiada wymagany wpis do rejestru, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne..
  • W ogłoszeniu powinno być: b) anuluje się treść b) jak wyżej..

Zmiana treści SIWZ Nr1 : [ pobierz tutaj ]

Data dodania: 2010-07-07 13:39:03

Inne artykuły