Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o projekcie 2017r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego

 
 

Celem projektu jest wejście na rynek pracy lub umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna 44 uczestników projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną w terminie do 30.09.2018r.

Działaniami projektu objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz osoby niepełnosprawne. Projekt obejmuje cztery działania: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, działania środowiskowe.

Planowane efekty w wyniku realizacji projektu:

- uzyskanie kwalifikacji przez 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu,

- podjęcie pracy przez 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu.

 

Całkowita wartość projektu:                   603 965,70 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:              483 172,56 PLN

 

Pomiżej został zamieszczony Regulamin rekrutacji w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE.pdf

Źródło: AC
Data dodania: 2017-03-25 13:15:36

Inne artykuły