Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 171948 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171306 - 2011 data 24.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 75 49, fax. 23 662 75 49 w.13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
  • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79.60.00.00-0, 79.61.00.00.-3.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień(CPV):80340000-9, 80411200-0, 80530000-8, 80570000-0.

   

Zmiana treści SIWZ Nr 1- [pobierz tutaj]

Źródło: PCPR
Data dodania: 2011-06-24 15:47:32

Inne artykuły