Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

"Pegaz 2010” - obszary C i D - terminy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w bieżącym roku w ramach programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się przyjmowane są wnioski w obszarach C i D w terminach:

  • w obszarze C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu – od dnia 24 września do dnia 11 października br.,
  • w obszarze D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji – w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.

 

Wnioski należy składać w Oddziale Mazowieckim PFRON - 
ul. Grójecka 19/25, 02-021 Warszawa
telefon: (0 22) 31-18-312, 31-18-313
e-mail: warszawa@pfron.org.pl

Źródło: PFRON
Data dodania: 2010-10-11 16:26:12

Inne artykuły