Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku uprzejmie informuje, że w terminie od 29 sierpnia 2012 r. do 30 września 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Program obejmuje następujące obszary:

 • A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

 • B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

 • B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

 • B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

 • C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub w przedszkolu).

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne:

Obszar A - w wieku aktywności zawodowej lub dzieci, posiadające:


 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. dysfunkcję narządu ruchu.


Obszar B1 - w wieku aktywności zawodowej lub dzieci, posiadające:


 1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.


Obszary B2 i B3 - w wieku aktywności zawodowej lub dzieci, posiadające:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. dysfunkcję narządu wzroku.


Obszar B4 - w wieku aktywności zawodowej lub dzieci:

 1. posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. które są lub w danym roku będą beneficjentami pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3.

Obszar C:


 1. posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

 2. nie poruszające się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym.


Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C, o ile są zatrudnieni.


Obszar D:

 1. posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności

 2. użytkujące wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.


Obszar E:

 1. pełnoletnie, w wieku aktywności zawodowej,

 2. posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Obszar F:

 1. w wieku aktywności zawodowej,

 2. posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

 3. aktywne zawodowo i mają pod swoją opieką dziecko.

 

 

Wniosek o dofinansowanie (OSOBY DOROSŁE) -> pobierz

Wniosek o dofinansowanie (PODOPIECZNY) -> pobierz

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW (wszystkie obszary)-> pobierz

Załącznik nr 2a (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - obszary B1, C) -> pobierz

Załącznik nr 2b (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - obszary B2-B4) -> pobierz

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wszystkie obszary) -> pobierz

OBSZAR A - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

OBSZARY B1-B4 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

OBSZAR C - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

OBSZAR D - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

OBSZAR E - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

OBSZAR F - specyfikacja przedmiotu dofinansowania -> pobierz

Źródło: PCPR_AS
Data dodania: 2012-08-28 18:04:40

Inne artykuły