Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 
Wartość pomocy na zagospodarowanie:

  •  może być przyznana do kwoty nie wyższej niż 300% podstawy tj. 4.941,00 zł,
  • dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się jako równowartość 300% podstawy,
  • przysługuje osobie, która złożyła pisemny  wniosek o przyznanie pomocy zaakceptowany przez opiekuna usamodzielnienia.

 

          Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przysługuje usamodzielnianemu wychowankowi bez względu na wysokość osiąganego przez niego dochodu. Pomocy na zagospodarowanie udziela starosta  właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej, a jej   wysokość ustala się kwoty podstawy tj. od 1.647,00 zł.

 

          W skład pomocy rzeczowej na zagospodarowanie mogą wchodzić:

  1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania;
  2. niezbędne urządzenia domowe;
  3. pomoce naukowe;
  4. sprzęt rehabilitacyjny;
  5. sprzęt, który może służyć d podjęcia zatrudnienia.
Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-14 13:38:10

Inne artykuły