Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

 Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość  pomocy na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu przebywania w rodzinie zastępczej lub w  placówce.
 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej przebywającej w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem lub  placówce:

  • 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych przez okres powyżej trzech lat,
  • 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
  • 200 % podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od dwóch do trzech lat
  • 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej  niespokrewnionej z dzieckiem, placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie   przez okres od roku do dwóch lat.

 

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej przebywającej  w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym:

  • 300% podstawy – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres powyżej trzech lat,
  • 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres od dwóch do trzech lat,
  • 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym przez okres od roku do dwóch lat.


          Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej, że pomoc ta będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

  • polepszenie warunków mieszkaniowych,
  • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
  • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

          W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę , pomoc pieniężną na   usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-14 13:27:30

Inne artykuły