Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku informuje, że poszukuje psychologa – członka składu orzekającego

Powiatowy  Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku  informuje, że poszukuje psychologa – członka składu orzekającego.

1. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.), psycholog powinien mieć ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia. 

Zadania psychologa w Zespole:

> udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie wywiadu  i wypełnienie na tej podstawie oceny – w trakcie posiedzenia składu orzekającego.

2. Warunkiem niezbędnym  udziału psychologa – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Warszawie, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Szkolenia odbywają się  w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Psycholog  – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje zapłatę.

4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku, przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, od poniedziałku do piątku.

Szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Płońsku Pan Grzegorz Franczak tel. 23 662 80 09.

Źródło: PCPR_GF
Data dodania: 2020-06-17 14:15:35

Inne artykuły