Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków z rodzin zastępczych

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że 26 marca 2018  została ogłoszona XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od szesnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 15.500 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XVII edycji i jej haromonogram.

Ponownie zapraszam Państwa do współpracy. Przypominam, że jest to program dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Podobnie jak w roku ubiegłym wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2018 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2018 r. 

 

W ramach współpracy uprzejmie proszę o pomoc w następujących kwestiach:

  • rozpropagowania informacji o możliwości udziału w Programie wśród Państwa podopiecznych-maturzystów, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach,

    poświadczenia faktu bycia wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej (dokonanie odpowiedniej adnotacji na formularzu wniosku), lub wydania stosownego dokumentu

 

Do listu załączam informacje o Programie Stypendiów Pomostowych.

Stypendia Pomostowe 2018.pdf

Łączę wyrazy szacunku

Dr Zofia Sapijaszka

Prezes Zarządu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: +48 42 632 59 91,
http://www.fep.lodz.pl
http://www.stypendia-pomostowe.pl
http://www.paii.pl

 

Źródło: AC
Data dodania: 2018-04-17 11:13:01

Inne artykuły