Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt "Włączmy się do działania"

Informacja o projekcie „Włączmy się do działania” zamieszczona na Państwa stronie internetowej, pomogłaby nam w rekrutacji uczestników do projektu oraz umożliwiłaby przyszłym kandydatom rozwój społeczno-zawodowy. 
 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:

-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
-Osoby z niepełnosprawnościami,
-Osoby korzystające z PO PŻ,
-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Poniżej informacje:

plakat.jpg

Informacje.pdf

 

Wszelkie informacje znajdują się stronie http://wlaczmysie.custommedia.pl/.

Źródło: AC
Data dodania: 2018-07-18 11:32:49

Inne artykuły