Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Starania o ustanowienie rodziny zastępczej

STARANIA KANDYDATÓW O USTANOWIENIE ICH RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

          Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej kierowany jest do właściwego Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wnioskodawcami są kandydaci na rodzinę zastępczą, rodzice dziecka są zaś uczestnikami postępowania.
          Rodzinom spokrewnionym z dzieckiem, które nie przechodzą szkolenia w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym pomocy w sformułowaniu wniosku do Sądu mogą udzielić kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Ustanowienie rodziny zastępczej

Po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu jawnym (z udziałem wnioskodawcy i uczestników) Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich wydaje postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej w osobach wnioskodawców oraz o umieszczeniu w niej dziecka.
 

Ustanowiona przez Sąd rodzina zastępcza – na własny wniosek – może ubiegać się o pomoc pieniężną.

Do wniosku powinny zostać dołączone wszystkie zgromadzone zaświadczenia w tym zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku rodzin niespokrewnionych).

 

Podstawowe informacje na temat organizowania rodzinnych form opieki zastępczej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Płońsku.

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-13 10:33:14

Inne artykuły