Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

"STUDENT II" - dofinansowanie II semestru nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/11

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie kosztów nauki, obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011, będą zawierane aneksy do podpisanej już umowy, po dopełnieniu przez nich postanowień § 2 ust 3 pkt 2 i 3 tejże umowy, tj.:

  • przedłożeniu dokumentu, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzającego kontynuację nauki,
  • przedłożeniu dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w sytuacji gdy, w okresie od dnia przekazania pierwszej transzy dofinansowania do dnia rozpoczęcia drugiego półrocza nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności),
  • rozliczeniu transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.

 

Fundusz przewiduje, iż wypłata środków w ramach programu rozpocznie się na przełomie I i II kwartału 2011 roku.

Źródło: PFRON
Data dodania: 2011-01-20 11:27:21

Inne artykuły