Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

”STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”– 2012 r.

 

Od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Ww. wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu -> pobierz

 

Wniosek o dofinansowanie -> pobierz

Załącznik nr 1 do Wniosku -> pobierz

Załącznik nr 2 do Wniosku -> pobierz

Załącznik nr 3 do Wniosku -> pobierz

 

Umowa -> pobierz

Zał. do Umowy - Zakres rzeczowy i finansowy kosztów -> pobierz

 

Regulamin rozpatrywania wniosków -> pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu -> pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu -> pobierz

Tryb zawierania i rozliczania umów dofinansowania -> pobierz

Oświadczenie o poniesionych kosztach dodatku na pokrycie kosztów kształcenia -> pobierz

Ankieta ewaluacja -> pobierz

 

Źródło: PFRON || PCPR_KK
Data dodania: 2012-02-08 10:16:52

Inne artykuły