Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Stypendia dla Maturzystów

UWAGA MATURZYŚCI

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA!

Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - nastepcy Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zdolni i ambitni maturzyści pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną studia dzienne na I roku mogą uzyskać stypendia w wysokoći 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Kryteria do spełnienia:

- obywatel polsku lub posiadacz kKarty Polaka

- dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat

- zamieszkanie na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

- pochodzenie z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018r., Jesli członek rodziny jest dziecko legitymujace sie orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością

- wynik osiagnięty na egzaminie maturalnym liczbe punktów nie niższą niż 90 punktów. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Osoba ubiegajaca sie o stypendium oblicza samodzielnie liczbe punktów.

 

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rekrutacja do programu przebiega on -line na stronie:

www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna bedzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018r. do godz. 16.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty wraz z wszystkimi wymaganymi załacznikami należy dostarczyć do Oddziału Terenowego krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018r. 

 

Szczegółowe informacje i Regulamin Programu na stronie Organizatora: www.stypendia-pomostowe.pl lub w Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie pod numerem telefonu: 22 531 16 43

Źródło: AC
Data dodania: 2018-05-08 12:14:06

Inne artykuły