Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szkolenia dla osób pełniących funkcję niezawodowych rodzin zastępczych

        W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku odbyły się pierwsze szkolenia  dla osób pełniących funkcję niezawodowych rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzone są przez dwóch certyfikowanych trenerów.

        W III Sesjach zorganizowanych w okresie od 16.09.2015r do 29.09.2015r. uczestniczyły 3 rodziny (5 osób), które zostały zobowiązane do odbycia wymienionego szkolenia. Każde spotkanie prowadzone jest w formie warsztatowej. W ramach szkolenia wykorzystywane    są różne elementy pracy grupowej.

        Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi:

Ø  Specyfika pieczy zastępczej- rodzinnej i instytucjonalnej

Ø  Rola i obowiązki rodzica zastępczego

Ø  Elementy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i praw dziecka

Ø  Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka

Ø  Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych

Ø  Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej

Ø  Przemoc w rodzinie- portret psychologiczny dziecka krzywdzonego i formy pomocy

Ø  Zaburzenia więzi

Ø  Zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą (rodzice/opiekunowie zastępczy, ich dzieci i dzieci pozostające w pieczy zastępczej). Poznanie i znaczenie historii dziecka.

Ø  Kształtowanie umiejętności rozstania z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki

Ø  Współpraca rodziny zastępczej z instytucjami wspierającymi itp.

     Tematyka spotkań opiera się na podstawie Programu „SZANSA W RODZINIE” oraz Programu „RODZINA PLUS” zatwierdzonych  przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

      Przeszkolone rodziny otrzymały świadectwa ukończenia 63 godzin szkolenia,      w skład którego wchodzą także  konsultacje indywidualne oraz 10 godzin praktyk zrealizowanych w Domu Dziecka w Płońsku. Wszystkie niezawodowe rodziny zastępcze otrzymały Zaświadczenia Kwalifikacyjne.

 

Anna Grabowska

Małgorzata Panek

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2015-10-09 14:49:20

Inne artykuły