Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Terminy przyjmowania wniosków w ramach programów "Pegaz 2003" oraz "Komputer dla Homera" realizowanych przez Oddziały PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował
 terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w realizacji
 programów "Pegaz 2003" oraz "Komputer dla Homera 2003"

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił
następujące terminy przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach
realizacji programu "egaz 2003":
  1. Obszar A - dofinansowanie zakupu/montażu oprzyrządowania samochodu - od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca 2009 roku,
  2. Obszar B - dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego - od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku,
  3. Obszar C - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - od dnia 04 maja do dnia 5 czerwca 2009 roku,
  4. Obszar D - dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w trybie ciągłym, nie później niż do dnia 30 listopada 2009 roku,
  5. Obszar E - dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B - od dnia 4 maja do 5 czerwca 2009 roku.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił
termin przyjmowania wniosków przez Oddziały PFRON w ramach realizacji
programu "Komputer dla Homera 2003" od dnia 04 maja do dnia 05 czerwca
2009 roku.


Źródło: http://www.pfron.org.pl/
Data dodania: 2009-05-04 12:00:00

Inne artykuły