Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski do pobrania


Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
I ŚRODKI POMOCNICZE

 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

UCZESTNICTWO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

 
Źródło: PCPR_KK || ostatnia aktualizacja 2020-04-23 11:03:35
Data dodania: 2011-01-03 08:26:35

Inne artykuły