Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski do pobrania


Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
I ŚRODKI POMOCNICZE

 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

UCZESTNICTWO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 
Źródło: PCPR_KK || ostatnia aktualizacja 2019-01-04 09:47:35
Data dodania: 2011-01-03 08:26:35

Inne artykuły