Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do akcji ,,Wyślij kartkę rodzinie zastępczej z Powiatu Płońskiego"

Rodzina zastępcza to praca inna niż wszystkie. Wymagająca oceanu cierpliwości, miłości ale też pełna trudu. Aby docenić to zaangażowanie gorąco zapraszam do przyłączenia się do naszej akcji ,,Wyślij kartkę rodzinie zastępczej z Powiatu Płońskiego". Kartki, listy z życzeniami lub dobrym słowem prosimy kierować do Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w terminie do 30.06.2020r. a My przekażemy je do rodzin zastępczych.

Mamy nadzieję że nasza akcja znajdzie odzew zarówno w mediach jak i u przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych.

Zapraszamy: Elżbieta Wiśniewska Starosta Powiatu Płońskiego,

Krzysztofa Wrzesińskiego Wicestarostę Powiatu Płońskiego,

Burmistrzów, Wójtów i Mieszkańców z terenu Powiatu Płońskiego,

Inicjatywa jest jednym z działań projektu: ,,Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.


Lokalne media: Radio Płońsk 93,6 FM , Płońsk w SieciEXTRA PłońskPłońszczakTygodnik CiechanowskiPłońsk24.pl - Portal dobrze poinformowanych.

Źródło: PCPR
Data dodania: 2020-05-28 12:15:51

Inne artykuły