Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zmiana do Zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

Tytuł: Zmiana doZaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

 

Punkt 3 tegoż Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Termin szkolenia:

I edycja: kwiecień - czerwiec 2014 r.

II edycja: wrzesień – grudzień 2014 r.

Miejsce szkolenia: Płońsk”

 

Punkt 7 tegoż Zaproszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, pokój nr 1 lub wysyłać pocztą (decyduje data wpływu      do naszej jednostki) w terminie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 08 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00.”

 

Agnieszka Piekarz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Płońsku

 

Zmiana doZaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-04-02 14:27:21

Inne artykuły