Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zmiana zapytania ofertowego na doradcę zawodowego

 

 

 

Zmiana treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/POKL/2013

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku zmienia treść ZAPYTANIA

OFERTOWEGO w sposób następujący:

- przed zmianą w punkcie 4 jest:

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna finansowana ze środków unijnych, zawarta od momentu podpisania umowy do 31.12.2013r.

Przedmiotem umowy będzie zlecenie prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”

- po zmianie w punkcie 5 jest:

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna finansowana ze środków unijnych, zawarta od momentu podpisania umowy do 31.12.2013r.

Przedmiotem umowy będzie zlecenie prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w wymiarze 100 h

Zmiana treści zapytania ofertowego NR 2/POKL/2013 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu.

 

Dyrektor

mgr Agnieszka Piekarz

DOC -> [ pobierz ]


 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2013-02-18 08:54:21

Inne artykuły